regulamin hotelowy

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Pensjonacie Miramar, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

1

Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.

2

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju/apartamentu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie..

3

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja pokoi/apartamentów. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nieposiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości około 30% całego kosztu pobytu.

4

Anulacji rezerwacji Gość może dokonać z ważnych powodów na 30 i więcej dni przed planowanym pobytem, wówczas wpłacona zaliczka jest mu zwracana. Zaliczka jest również zwracana w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Pensjonatu.

5

Wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz Pensjonatu w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.

6

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem. Pensjonat Miramar zastrzega sobie prawo do odmowy wydania klucza do pokoju i przyjęcia Gościa, który:

  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin

 

7

Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona podczas rezerwacji.

8

Najmujący pokój Goście nie mogą przekazywać pokoju innym osobom nawet, gdy nie upłynął termin, za który została uiszczona opłata.

9

Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokojach Gości od godz. 7.00 do godz. 22.00.

10

W Pensjonacie w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Zachowanie osób korzystających z usług naszego obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

11

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

12

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie drzwi na balkon, wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.

13

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Pensjonat nie odpowiada za pozostawione rzeczy na terenie całego obiektu. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 100 złotych.

14

Na terenie całego Pensjonatu, w tym – w pokojach i na balkonach, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

15

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

16

Pobyt małych zwierząt domowych na terenie Pensjonatu jest możliwy (za opłatą) wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu podczas rezerwacji. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci, a w miejscach ogólnodostępnych mają obowiązek trzymania psa na smyczy. Na terenie Pensjonatu Gość jest obowiązany sprzątać nieczystości pozostawione przez swoje zwierzę.

17

Parking na terenie Pensjonatu jest przeznaczony tylko dla Gości naszego obiektu. Parking jest płatny w sezonie wysokim oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.

18

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie recepcji.

19

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez niego adres, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji zostaną złożone w depozycie i przechowane przez 3 miesiące.

20

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym Pensjonacie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia