Rezerwacja Online

Hanza - średniowieczna Unia Europejska?

Hanza W średniowieczu nie było jednej Hanzy. Pierwsza była Hanza londyńska, potem powstała Hanza w Niderlandach, następną założyli Niemcy i to właśnie ta Hanza osiągnęła największe sukcesy gospodarcze i zapewniła ogromne bogactwa wszystkim zrzeszonym miastom, których było 150 (w szczytowym momencie). Większość z nich leżała na wybrzeżu mórz Bałtyckiego i Północnego, ale do Hanzy należały też miasta oddalone od morza o setki kilometrów np. Kraków, Wrocław, Erfurt, Frankfurt nad Menem, Toruń.

Hanza Hanza była związkiem kupców, ale ci kupcy funkcjonowali w oparciu o żaglowce, czyli w pewnym sensie też byli ludźmi morza, ale motorem był handel. Z Flandrii wywożono sukno, z Anglii wełnę, z Norwegii i Szwecji śledzie. Ze Wschodu futra, skóry, drewno i zboże. Z Zachodu wyroby rzemieślnicze i piwo, z Południa owoce i przyprawy.

Siłą Hanzy były silne więzi solidarności, wynikające z wspólnoty interesów, ale też otwarcie na świat. Kontakty handlowe owocowały przenikaniem kultur, zmianie sposobu życia i mentalności. Miasta hanzeatyckie walczyły o niezależne samorządy, inwestowały w sztukę i kulturę co widać do dziś po zabytkach architektury.

HanzaJednak z czasem wpływy Hanzy zaczęły słabnąć, jedną z przyczyn była walka o wpływy poszczególnych miast, które zwalczając się wzajemnie osłabiały całą organizację. Ostatni zjazd członków Hanzy odbył się w 1669 roku i wzięło w nim udział tylko 8 miast.
Mimo to jeszcze w XIX wieku wiele miast hanzeatyckich określało się jako "wolne", bo po Hanzie zostały im bardzo rozwinięte, niezależne i uprzywilejowane samorządy. Obie te rzeczy czyli i przydomek i samorządność odebrał im ostatecznie Adolf Hitler.

Kołobrzeg to dawne miasto hanzeatyckie. Gdyby dziś należał do Niemiec, to rejestracje samochodowe zaczynałyby się od litery H (np. HB = Brema, HH = Hamburg, HL = Lubeka)

Hanza Kołobrzeg korzystał z członkostwa w Hanzie, ale bogaty był od zawsze, dlatego Bolesław Chrobry zakładając 3 pierwsze polskie biskupstwa w roku 1000 wybrał najznakomitsze miasta: Kraków, Wrocław i Kołobrzeg.

Dlaczego piszemy o tym w maju? Bo maj to ważny miesiąc dla historii Kołobrzegu. 26 maja 1255 roku miasto otrzymało prawa miejskie na prawie lubeckim (jako miasto hanzeatyckie). Cechą charakterystyczną dla tego prawa jest brak placu rynkowego, zamiast tego jest po prostu szeroka ulica, ale o tym opowiemy wam w naszym następnym artykule.

Hanza